Одређивање парова помоћу табеле

Табеле за такмичења по различитим системима су различите.

На слици 1. приказана је табела за кружни систем.

 

Сл. 1. Табела за кружни систем са 10 учесника

Учесници се уписују у табелу према турнирском броју који су жребањем извукли.

Резултати се уписују у квадратни део табеле (у овом примеру 10x10).

При томе се у поље са координатама уноси резултат који је играч i постигао против играча j.

Поља чије су координате једнаке су зацрњена јер играч не може играти против себе.

Парови првог кола налазе се на великој дијагонали (Слика 2). Према томе, у првом колу се састају:

1 10 2 9 3 8 4 7 5 6

 

 

Слика 2. Прво коло по Бергеровом систему

Пошто се одигра прво коло и упишемо резултате, одређујемо парове другог кола.

За друго и сва остала кола парове добијамо померањем дијагонале за по једно поље у десно све док не стигнемо до последњег броја на табели, који прескаћемо и прелазимо на почетак, тј број 1. са последњим на табели играч се сусреће када овим померањем наиђе на црно поље, тј на себе.

 

Слика 3. Одређивање парова другог кола

Играч број 1 је у првом колу играо са последњим на табели, што значи да је кренуо са црног поља, па се у другом колу помера једно место у десно и игра са бројем 2 (основни пар).

Број 2 је у првом колу играо са претпоследњим (бројем 9), сада би га померање довело на последњи број кога прескаче и игра са бројем 1. играч број 6 померањем долази на поље 6, па како не може играти са собом игра против последњег, тј броја 10. тиме су парови другог кола:

1 2 9 3 8 4 7 5 10 6

Понављањем ове процедуре добићемо парове и за сва остала кола. Добра страна овог метода је у томе што је једноставан и брз.

Са друге стране, тако одређујемо само парове првог наредног кола, док редослед парова није идентичан њиховом редоследу у Бергеровим таблицама