SEMINAR U NOVOM SADU ZA ŠAHOVSKE SUDIJE

 

-Šahovski savez Novog Sada organizuje seminar za sticanje zvanja šahovskog sudije  opštinskog ranga /najniži 5 rang/ i reginalnog sudije

/sada zvanje republički 4 rang/.

-Seminar će se održati u novembru mesecu u dva vikenda /petak popodne, subota nedelja/u prostorijama NŠK Novi Sad Pašićeva 26 .

-Kotizacija za učešće na seminaru je 2.000,00 din a istu mogu da plate i klubovi za svoje članove.

-Pravo učešća imaju svi punoletni članovi šahovske organizacije s tim da je uslov za pohadjanje seminara za 4 rang-republički sudija, taj da je kandidat opštinski sudija i da je sudio turnire ili mečeve u ligama i da redovno plaća sudijsku članarinu.

-Tačan datum  seminara će se utvrditi  kada se prijavi 10 do 15 kandidata.

-Prijave zainteresovanih kandidata primaju se kod:

 Jevtić Miodraga i Krasoja Notaroša i na telefon  021 /  452 632

 

Novi Sad, 21. 10. 2008.                                  Šahovski savez   Novog Sada