ŠAHOVSKI SAVEZ VOJVODINE

ŠAHOVSKI SAVEZ NOVOG SADA

ODBOR SUDIJA

NOVI SAD

10. 11. 2008.

 

                              PLAN I PROGRAM SEMINARA

 

ZA STICANJE ZVANJA OPŠTINSKOG I REPUBLIČKOG SUDIJE

 

              Tema                                                              broj časova

  1. FIDE pravila igre                                                          8

  2. Pravilnik o međunarodnim titulama FIDE                    1

  3. FIDE rejting pravila                                                     2

  4. Turnirski sistemi                                                         4

  5. Pravilnik o kategorizaciji igrača                                  1

  6. Opšti pravilnik ekipnih takmičenja                             3

  7. Pravilnik o registraciji  ŠSV                                        2

  8. Pravilnik o šahovskim sudijama                                 1

  9. Pravilnik o šahovskim takmičenjima ŠSV                   1

10. Osnovi parovanja kompjuterom                                  1                                                                

11. Upotreba digitalnih šahovskih satova                         1

12. Konsultacije                                                               2 

 

Teme 2 i 3 su obavezne za kandidate za republičke sudije.

Kandidati za opštinske sudije polažu samo usmeni ispit.

Kandidati za republičke sudije polažu pismeni i usmeni ispit.

Kandidat koji ne položi pismeni ispit ne može polagati usmeni deo.   

 

Predviđeno je da se najavljeni seminar održi počev od 29. 11. 2008.

u 10 časova u prostorijama NŠK.

 

Predviđena satnica je: 

29. 11. 2008.  subota   u 10 čas zvanično prijavljivanje kandidata i  5 časova

30. 11. 2008.  nedelja  u 10 čas   6 časova

06. 12. 2008.  subota   u 10  čas  5 čas

07. 12. 2008.   nedelja u 10 čas  ostatak          

                          

Polaganje ispita biće zakazano sledećeg vikenda posle završetka predavanja

 

                                                                               Odbor sudija Š.S. N.Sada