SEMINAR                                                                          

            ZA STICANJE ZVANJA ŠAHOVSKOG SUDIJE

                                         S O M B O R

-Održaće se u Somboru počev od 15. 11. 2008. god u 10 časova.

-Na seminaru će se moći steći zvanje opštinskog šahovskog sudije /5rang/  i  regionalnog – sada republičkog sudije / 4 rang /.

-Na seminaru imaju pravo učešća svi članovi šahovske organizacije a kandidati koji žele da učestvuju na seminaru za sticanje  zvanja  regionalnog sudije / 4 rang / moraju imati rang  opštinskog sudije  /5 rang/  najmanje godinu dana i da su sudili  ekipne mečeve u prethodne dve godine .

-Predviđeno je da se  predavanja održe 15. i 16. novembra a ispiti posle 7 dana .

-Za učešće na seminaru se uplaćuje kotizacija.

-Bliža obaveštenja mogu se dobiti kod Stojanovski Branka tel 061 1706903

 

                                                                               Šahovski savez Vojvodine