ŠAHOVSKI SAVEZ VOJVODINE

ODBOR SUDIJA

NOVI SAD

10. 11. 2008.

 

PLAN I PROGRAM SEMINARA

ZA STICANJE ZVANJA OPŠTINSKOG I REPUBLIČKOG SUDIJE

U SOMBORU

15, 16. i  22. novembra  2008. god.

 

              Tema                                                              broj časova

  1. FIDE pravila igre                                                          8

  2. Pravilnik o međunarodnim titulama FIDE                1

  3. FIDE rejting pravila                                                     2

  4. Turnirski sistemi                                                           4

  5. Pravilnik o kategorizaciji igrača                                 1

  6. Opšti pravilnik ekipnih takmičenja                            3

  7. Pravilnik o registraciji  ŠSV                                        2

  8. Pravilnik o šahovskim sudijama                                 1

  9. Pravilnik o šahovskim takmičenjima ŠSV                  1

10. Osnovi parovanja kompjuterom                                 1                                                                

11. Upotreba digitalnih šahovskih satova                        1

12. Konsultacije                                                                 2 

 

Teme 2 i 3 su obavezne za kandidate za republičke sudije.

Kandidati za opštinske sudije polažu samo usmeni ispit.

Kandidati za republičke sudije polažu pismeni i usmeni ispit.

Kandidat koji ne položi pismeni ispit ne može polagati usmeni deo.   

 

Predviđeno je da se najavljeni seminar održi počev od 15. 11. 2008.

u 10 časova u prostorijama Hotela InterNacion

 

Predviđena satnica je: 

15. 11. 2008.  subota   u 10  čas zvanično prijavljivanje kandidata i   6-8 časova

16. 11. 2008.  nedelja  u 10  čas   8-10  časova

 

22. 11. 2008.  subota   u 10  čas  polaganje ispita

                                   

 

                                                                           Odbor sudija ŠSVojvodine