Zapisnik o polaganju na dan 22. 11. 2008.

                            Sombor

 

R.B.

Prezime  i  ime

Klub

Ocena

Osvojio rang

1.

Knežević Janko

Bački Breg

4

opštinski

2.

Sumper Miroslav

Rastina

4

opštinski

3.

Ostojić Jovo

Prigrevica

1

nije polozio

4.

Kovačić Rade

Gakovo

5

opštinski

5.

Elez Vukašin

Rastina

4

opšttinski

6.

Vukobratović Dušan

Rastina

2

opštinski

7.

Divnić Miloš

Rastina

2

opštinski

8.

Bulović Božidar

Stanišić

2

opštinski

9.

Alavanja Stevan

Stanišić

2

opštinski

10.

Mazak Ištvan

Bezdan

2

opštinski

11.

Ljubić Dobrislav

Bezdan

1

nije polozio

12.

Vučinić Milenko

Lipar

2

opštinski

13.

Raonić Vladica

Sivac

 

nije polagao

14.

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

Ispitivači su bili: Milan Miladinov IA  i  Kučmaš Nikola IA